Zona dreptului bancar și a protecției consumatorilor a generat în ultima perioadă tensiuni semnificative în societatea românească, ce au culminat cu promovarea a mii de litigii între profesioniști și consumatori.

Experiența acumulată de avocații VTA prin asistarea și reprezentarea unui portofoliu compus din cele mai renumite instituții bancare și IFN-uri din România în litigiile din materia protecției consumatorilor, dar și în alte litigii generate de specificul activității bancare, reprezintă un avantaj incontestabil pentru clienții care apelează la serviciile VTA.

Fie că este vorba despre răspundere civilă contractuală sau delictuală, despre o problemă legată de succesiune ori de raporturile de familie sau chiar negocierea, încheierea, executarea și desființarea contractelor, avocații VTA acoperă toată gama problemelor ce pot apărea în zona dreptului civil, fie între particulari, fie între profesioniști ca expresie a dreptului civil al afacerilor.

Executarea silită este ultima fază (sau, uneori, singura fază) a procesului civil, care intervine atunci când debitorul nu duce la îndeplinire de bunăvoie obligația cuprinsă în titlul executoriu, iar creditorul urmărește executarea sa prin concursul forței publice.

Avocații VTA se bucură de o bogată experiență în acest domeniu, intrând în procedura de executare silită fie de partea creditorilor, care urmăreau obținerea prestației datorate și respingerea împotrivirii debitorilor ce formulau contestații la executare, fie de partea debitorilor, care urmăreau să se apere de executări silite pornite în mod nelegal.

Știm prea bine gustul amar al aplicării unei sancțiuni contravenționale de către diversele organisme de control în urma constatării săvârșirii unei contravenții.

Fie că este vorba despre sancțiuni aplicate în domeniul rutier sau de către comisarii ANPC în materia protecției consumatorilor, fie că este vorba despre orice altă sancțiune aplicată în materie contravențională, practica avocaților VTA acoperă serviciile de asistență și reprezentare în cereri vizând suspendarea, anularea ori restrângerea efectelor actelor prin care au fost dispuse respectivele sancțiuni.

Contenciosul administrativ și fiscal este locul în care se rezolvă, cel mai adesea, disputele între persoanele fizice sau juridice și diversele instituții ori autorități publice sau asimilate.

Practica noastră acoperă problemele de orice natură în acest domeniu, de la momentul îndeplinirii procedurii prealabile și obținerii suspendării efectelor actului administrativ atacat, până la momentul pronunțării unei hotărâri definitive de către instanța de contencios.

În materie societară, avocații VTA oferă servicii de asistență și consultanță juridică în aspecte ce țin de crearea, existența și încetarea unei societăți, raporturi ce pot apărea atât în relația cu ONRC, cât și în interiorul societății sau față de terți.

Printre misiunile avocaților VTA este și cea de a analiza contextul în care clienții operează, pentru a le propune cel puțin o soluție în vederea optimizării procesului de management și a costurilor operaționale, determinate de activitatea desfășurată, oferind soluții adecvate unei piețe competitive.

Serviciile VTA de consultanță în această arie de practică derivă din bogată experiență acumulată în procedurile de administrare și reorganizare judiciară cu un grad mare de complexitate, din diverse domenii: dezvoltare imobiliară, lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, industria farmaceutică, domeniul HoReCa, media, prelucrare mase plastice etc.

Familia este celula de bază a societății și s-a bucurat dintotdeauna de o protecție sporită din partea legiuitorului, care face eforturi spre atingerea dezideratului armoniei și prosperității în viața de familie.

Cu toate acestea, însă, nu întotdeauna căsniciile ating acest deziderat, caz în care trebuie să se intervină pentru remedierea situației.

Protejarea drepturilor străinilor care intră pe teritoriul României este un subiect foarte sensibil, atent monitorizat de organismele internaționale, mai ales în contextul în care, de cele mai multe ori, este vorba despre persoane vulnerabile, care necesită un grad sporit de protecție.

Ca practică recentă în această materie, avocații VTA au oferit asistență juridică și reprezentare (mai ales în colaborare cu Consiliul Național Român pentru Refugiați) cetățenilor străini sau apatrizilor în demersuri vizând obținerea statutului de refugiat sau a protecției subsidiare ori a unei alte forme legale de ședere pe teritoriul României (e.g. viză, permis, cetățenie etc.), precum și în contestații împotriva deciziilor de returnare, de luare în custodie publică ori de impunere a unei interdicții de intrare pe teritoriul țării emise fie de Inspectoratul General pentru Imigrări, fie de Poliția de Frontieră sau alte instituții cu atribuții în domeniu.

Pe lângă toate ariile de practică deja prezentate, ambiția, curajul, pasiunea și buna pregătire profesională a avocaților VTA îi îndeamnă să accepte orice provocare, indiferent de domeniu.

Astfel, sunt asigurate servicii juridice de aceeași calitate și în alte domenii precum dreptul penal, proprietate intelectuală, restituirea imobilelor preluate abuziv în perioada comunistă, combaterea discriminării etc.

Str. General H.M. Berthelot, Nr. 59, Et. 1, Sector 1, Bucuresti

Str. General H.M. Berthelot, Nr. 59, Et. 1, Sector 1, Bucuresti

Copyright © 2021 - Verjel Tănasă & Asociații - Societate Civilă de Avocați